37064066236

37064066236

Sulaukei skambučio nuo 37064066236? Pranešk apie tai visiems kas ir kodel ;). O gal tu ne pirmas, ir apie šį numerį mes jau turim informacijos.

Šio numerio ieškojo jau 1590 kartus(-ą).

Patinkrinkite ir 864066236 (0 koment.)

1

1

.

.

Biographie Ss.

Gimė pasiturinčių ūkininkų šeimoje, buvo paskutinis, dešimtas vaikas.[1] Kaimo daraktoriaus paruoštas, 1891–1899 m. mokėsi Liepojos gimnazijoje.Gimnazijoje įsitraukė į visuomeninę ir politinę veiklą, subūrė slaptą būrelį, kurio nariais buvo Mykolas Blūdžius (vėliau mokesčių departamento direktorius), Peliksas Bugailiškis, Antanas Garmus (gydytojas ir rašytojas), Kazys Gugis (advokatas, vienas „Naujienų“ steigėjų JAV), Antanas Kišonas (farmacininkas, LSDP veikėjas JAV), Ignas Končius (profesorius), Antanas Murma, Pranas Mažylis (profesorius), Antanas Rucevičius (rašytojas), R. Pacevičius (chemikas), Antanas Purėnas (profesorius), Kazys Šilinskis-Šilinis, D. Šukevičius, Antanas Žukauskas ir kiti. Parašė ir išplatino atsišaukimą „Lietuviai ir lietuvaitės“.
1893 m. mirus abiem tėvams ir 1899 m. atsisakęs stoti į kunigų seminariją, neteko giminių finansinės paramos. 1899–1900 m. gyveno Liepojoje, kur vertėsi privačiomis pamokomis. 1900 m. baigė Šiaulių gimnaziją ir įstojo į Dorpato (dabar – Tartu) universiteto Medicinos fakultetą. Už dalyvavimą anticarinėse studentų demonstracijose, būreliuose ir riaušėse 1901 m. buvo pašalintas iš universiteto.1901–1902 m. gyveno Šiauliuose, 1902 m. persikėlė į Panevėžį, kur dantų gydytoja dirbo būsimoji žmona Julija Janulaitytė (1880–1978), ten subūrė Lietuvos socialdemokratų partijos grupę ir kurį laiką jai vadovavo. 1902 m. kaip svečias dalyvavo Lietuvos demokratų partijos suvažiavime. Panevėžyje vertėsi pamokomis, rašė į lietuviškus laikraščius. 1903 m. pasiūlė idėją ir organizavo laikraščio jaunimui „Draugas“ leidimą, buvo numatęs jį paversti trimėnesiu literatūros žurnalu, tačiau vadovavimą organizacijai perėmus Vincui Kapsukui, iš jos pasitraukė. Prisidėjo prie laikraščio „Darbininkų balsas“ leidybos, redagavo jo 1 ir 2 numerius.Negavęs leidimo grįžti į Dorpato universitetą ir ten tęsti medicinos studijas, 1903 m. įstojo į Leipcigo aukštąją prekybos mokyklą, kur greta studijų domėjosi literatūra. Leipcige susirgęs džiova, 1904 m. vasarą perstojo į Ciuricho universitetą studijuoti literatūrą. Ciuriche parašė bene reikšmingiausią savo kūrinį – alegorinę pasaką „Laimės žiburys“. Ligai paaštrėjus, 1905 m. grįžo į Lietuvą. Tais pačiais metais išvyko gydytis į Zakopanę, vasaromis gyveno Lietuvoje, Niūronyse, Rozalime, Kačerginėje.Tuo metu daug rašė. 1907 m. įkūrė LSDP apskrities organizaciją Panevėžyje. 1907 m. parengė pirmojo lietuvių literatūros ir meno ***ndoriaus-almanacho projektą. Parašė straipsnius apie literatūrą „Žemaitės paveikslai“ (1902 m., išsp. 1908 m.) „Mūsų gyvenimo dilgėlės ir usnys“ (1905 m.) ir kt. [2] Metų pabaigoje vėl išvyko gydytis į Zakopanę, kur mirė ant žmonos rankų.Buvo palaidotas Zakopanės kapinėse. 1953 m. Antano Vienuolio rūpesčiu palaikai perkelti į Lietuvą ir palaidoti Liudiškių piliakalnyje netoli Anykščių. 1946 m. ir 1954–1955 m. jo žmonos dukros iš antrosios santuokos Meilės Matijošaitytės-Lukšienės iniciatyva išleistas „Raštų“ dvitomis. Version espagnole en 1893. après la mort des deux parents et en 1899 après avoir refusé d'entrer au séminaire sacerdotal, il perd le soutien financier de ses proches. 1899-1900 vivait à Liepaja, où il prenait des cours particuliers. 1900 est diplômé du gymnase de Šiauliai et est entré à la faculté de médecine de l'université de Dorpat (aujourd'hui Tartu). Pour sa participation à des manifestations étudiantes anti-guerre, des groupes et des émeutes en 1901. a été expulsé de l'université.1901-1902 vécu à Šiauliai en 1902. a déménagé à Panevėžys , où sa future épouse Julija Janulaitytė (1880–1978) a travaillé comme dentiste, il y a organisé un groupe du Parti social-démocrate lituanien et l'a dirigé pendant un certain temps. en 1902 participé en tant qu'invité au congrès du Parti démocrate lituanien. Il suit des cours à Panevėžys et écrit pour des journaux lituaniens. en 1903 a proposé l'idée et organisé l'édition jeunesse du journal "Draugas", il prévoyait d'en faire un magazine littéraire trimestriel, mais après que Vincas Kapsuks a pris la direction de l'organisation, il s'en est retiré. A contribué à la publication du journal "Darbininkų balsas", a édité ses 1er et 2ème numéros.Ne pas être autorisé à retourner à l'Université de Dorpat et y poursuivre ses études de médecine, en 1903 entre à l'École supérieure de commerce de Leipzig, où il s'intéresse à la littérature parallèlement à ses études. A Leipzig, 1904. en été, il s'arrêta pour étudier la littérature à l'Université de Zurich. À Zurich, il a écrit peut-être son œuvre la plus importante - le conte allégorique "Lumière du bonheur". Après l'aggravation de la maladie, en 1905 retour en Lituanie. La même année, il se rendit à Zakopane pour se faire soigner, pendant les étés il vécut en Lituanie, Niūrony, Rozalim, Kačerginė.Il écrivait beaucoup à cette époque. en 1907 a fondé l'organisation du comté LSDP à Panevėžys. en 1907 a préparé le projet du premier calendrier-almanach littéraire et artistique lituanien. A écrit des articles sur la littérature "Žemaitės štyklakai" (1902, publié en 1908) "Les orties et les crocs de notre vie" (1905) et d'autres. [2] À la fin de l'année, il est allé à Zakopane pour le traitement de nouveau, où il est mort dans les bras de sa femme.Il a été enterré au cimetière de Zakopane. en 1953 Avec les soins d'Antanas Vienuolis, les restes ont été déplacés en Lituanie et enterrés dans le monticule Ludiškii près d'Anykščiai. en 1946 et 1954-1955. à l'initiative de la fille de sa femme issue du second mariage, Meilė Matijošaitytė-Lukšienė, "Raštu" a été publié en deux volumes.

Andrius

pries 14 metu su teciu pas sita meistra pirkom nintendo kompiuteri gimtadienio proga o dabar 2021m !!! jau mano vaikas ten pat (vytauto pr.30) isigijo sau zaidimu kompiuteri pas ta pati pardaveja ! Gėda NEREKOMENDUOJU !!!

Zenonas

Kažkoks iškrypėlis... Skambinėja dukrai ir leidžia keistus garsus.

Nabaidu

klasrume pasaulio pazinimo saite ira doneitinimas todel prasau padoneitinkitw

Nabaidu

. Mazas afrikos vaikelis serga daunizmu todel labai prasau pagalbos

Nabaidu

Esu 5m bernukA is afrikos todel esu ubagelis . Mazas afrikos vaikelis serga daunizmu todel labai prasau pagalbos

Amarite

Kolekcinuoju savo senas pratybas ir testus ir ten tipo bus vaiku darbai tai as vertinu

Martynas

Pritariu Petrui Šudoniui ir Margaritai Jonavnai. Nereikia pulti ant žmonių, jeigu jie jums nieko nepadarė. Nu jeigu kaip Lina teigia yra teisybė, tai tikrai pritariu, kad tėvai turi pasikalbėt su vaiku. Patariu pasižiūrėti šiuos filmukus:
Kakė Makė (daug pamokantis filmukas apie eismą ir t.t.)
Amsis (apie saugumą)
Agnė Juškėnaitė (galite ją susirasti per youtube programėlę. Ji pasakoja apie sekstingą, saugų elgesį internete.)
Prisijungusi Lietuva (meškiukas pasakoja apie saugų elgesį internete)
Labai praverčia visos šitos pamokėlės. Net padeda susikurti slaptažodį. Jeigu reikia terapijos, siūlau apsilankyti pas Pure Klenz psichologė. Ji veda paskaitas angliškai, bet manau verta uz 48eur už vieną apsilankymą. Pabūsite ne tik psichoterapijoje, bet ir anglų pamokoje. Jeigu vaikui blogai sekasi su mokslais anglų kalbos, tai rekomenduoju Agnę Kepčerytę. Ji yra jauna, bet gerai moko anglų kalbą. Tikiuosi pagelbėjau bent šiek tiek. Tikiuosi, kad nebebus tokių įvykių kaip šis. Yra nemalonu matyti, kaip vaikai kenčia nuo patyčių. Jeigu jūs tyčiojatės iš kitų vaikų, reiškia ne jiems kažko trūksta, o jūs esate psichiškai nesveikas. Taigi tokiu atveju apsilankykite pas aukščiau nurodytą psichologę. Ačiū, kad išklausote.❤️
Padedu Astai Triušienei skleisti ir plėsti savo žinute. Aš šią savo žinutę priimu kaip reklamą. Pas mane reklamos brangios. Čia daug info ir žodžių, todėl kaina 399eur. Manau, kad tokiam tekstui yra visai nedaug. Perveskite pinigus į mano seb bank kortelę, kurią pateiksiu jums asmeninėse žinutėse. Asta, lauksiu!❤️

Asta Triušienė

Pritariu Petrui Šudoniui ir Margaritai Jonavnai. Nereikia pulti ant žmonių, jeigu jie jums nieko nepadarė. Nu jeigu kaip Lina teigia yra teisybė, tai tikrai pritariu, kad tėvai turi pasikalbėt su vaiku. Patariu pasižiūrėti šiuos filmukus:
Kakė Makė (daug pamokantis filmukas apie eismą ir t.t.)
Amsis (apie saugumą)
Agnė Juškėnaitė (galite ją susirasti per youtube programėlę. Ji pasakoja apie sekstingą, saugų elgesį internete.)
Prisijungusi Lietuva (meškiukas pasakoja apie saugų elgesį internete)
Labai praverčia visos šitos pamokėlės. Net padeda susikurti slaptažodį. Jeigu reikia terapijos, siūlau apsilankyti pas Pure Klenz psichologė. Ji veda paskaitas angliškai, bet manau verta uz 48eur už vieną apsilankymą. Pabūsite ne tik psichoterapijoje, bet ir anglų pamokoje. Jeigu vaikui blogai sekasi su mokslais anglų kalbos, tai rekomenduoju Agnę Kepčerytę. Ji yra jauna, bet gerai moko anglų kalbą. Tikiuosi pagelbėjau bent šiek tiek. Tikiuosi, kad nebebus tokių įvykių kaip šis. Yra nemalonu matyti, kaip vaikai kenčia nuo patyčių. Jeigu jūs tyčiojatės iš kitų vaikų, reiškia ne jiems kažko trūksta, o jūs esate psichiškai nesveikas. Taigi tokiu atveju apsilankykite pas aukščiau nurodytą psichologę. Ačiū, kad išklausote.❤️

Margaritos kaimynas

Pritariu margaritai, patyčios tikrai negerai
Patarčiau pasinaudoti telegrafu ir pažiūreti mokamą amsio filmuką

Petras šudonis

Vaikai kuo jūs puolate ant šito paulius?!! Jis gi ne tas paulius apie kurį galvojate gal jis kitas? Ar čia koks prakeiktas vardas?
Gėda pelėda vaikai kai aš buvau jūsų amžiaus aš supuvusius runkelius pizdindavau iš savo sovietinio kaimo bet niekada nebuvau pasakius vlogo žodžio ;(!!!!

Petras šudonis

Pirma karta galiu pritarti jog rusai blogi žmonės. Atsiliepus imta kalbėti laužyta angklu kalba ir siulytas motociklas. Atvažiavus pažiurėti man ant trinktelėjo galvan. Likau be pinigu ir be moco. Gėda

Margarita Jonavna

Aš prisiskaičiau šitų komentarų, ir aš nesuprantu, kas čia vyksta? Kodėl visi taip užsipuolė ant šito vargšelio? Ar jis jums kažka padarė, ar kas nutiko? Tiesiog tai nėra normalu.

Pranita

Per programele baidu sis vaikinas iesko paneles. Jis pasake, kad jam 7. Ir pasake savo numeri. Prasau tevu pakalbeti su savo atžala Jeigu jis pasakys kur laiko nuo namu raktus ar net pinigus? Jeigu pasikvies gėju į svečius ir jie pagrops jį?

Lina

Per programele tik tok sis vaikinas iesko paneles. Jis pasake, kad jam 10m. Ir pasake savo numeri. Prasau tevu pakalbeti su savo vaiku nes tai nenormalu. Jeigu jus vaikas pasakys daugiau info apie save kazkokiem iskrypeliam? Jeigu jis pasakys kur laiko nuo namu raktus ar net pinigus?

Hyundaigubao laikrodžių taisykla nr 15782

Sveiki pone aidanai.Atsiprašome kad dingo jūsų auksinis laikrodis,turbūt mūsų darbuotojui patiko laikrodis tad jis jį pavogė.Stengsimės viską išsiaiškinti kuo skubiau ir atleisime kaltininką.
Gyvenkime draugiškai ir nesipykime dėl menkniekių juk sbarbiausia ne matiarealūs dalykai

Jolanta

Paskambino ir kalbėjo ukrainietiško kalba. Tęsiant pokalbį lietuviškai, jisai supyko ir grasino kad i burna hotmamą agurką įkiš .pokalbį pašnekovas nutraukė kai pasakiau jog man tik 15. ₽ Gėda

Faustas

Man skambino sis numeris ir sake ar as faustas ir net pasake kad as ji pridejau i snapchat…. Manau jam reikia i psichiatrine nes man jau darosi baisu

Malalietkos priedao

La.

Tu koks hot kad norisi su tavim i lova gulti
Tavo malalietka

Senas draugas

Su pauliumi draugauju jau labai senai turbut nuo pirmos klases (2000m09mėn10d), bet nesu matęs tokio pasibaisėtino elgesio!

Pats zinai

As zinau kad tu turi ant manes crush… Ir as tau noriu pasakyt kad as taip pat tave myliu.. tiesiog nezinau kaip tau tai pasakyti i akis todel rasau cia o ne tiesiogiai i zinutes❤️

Vendsdei

As BUVAU jo drauge bet dabar nebeesu nes jis atejo pas mane i svecius ir apsnargliavo mano veidrodi. Pamaciau tik tada kai jis isejo ir turejau valyti jo snarglius. Liko demes ant veidrodzio. As suprantu kad esu jo drauge ir pauliau as tikrai atsiprasau bet tai yra nenormalu………

Apollo

J'étais terrifié par ce type ! est venu chez moi et a même commencé à voler !! Oui, je l'ai laissée aller chez moi en tant qu'invitée, mais au moins elle a pu bien dormir à l'extérieur de sa maison !!!!

Guste

Pamaciau jo skelbima, kad iesko namuose valytojos, todel as nusprendziau jam paskambinti. Susitarem kada susitinkam ir nuejus jis is pradziu tikrai buvo malonus vaikinukas bet po to supratau, kad jis yra storas tinginys! As net turejau jo puodukus nunesti isplauti. Neteko gyvenime to patirti!! As ji pasiunciau ant 3 raidziu, o jusu ziniai atlyginimas 5e per valanda!!!

Huyendos fernande

Ką galiu pasakyti, vaikai neturi ką veikti
Pagarbiai mūzikos mokytoja

Huyendos fernande

DE DIVORCIO EN LÍNEA COMPRAR CERTIFICADOS DE MATRIMONIO ONLINE. COMPRAR CERTIFICADOS DE GRADO EN LÍNEA COMPRE LA LICENCIA DE CONDUCIR DE AUSTRALIA EN LÍNEA COMPRAR LICENCIA DE CONDUCIR CANADIENSE EN LÍNEA COMPRAR LICENCIA DE CONDUCIR ALEMANA EN LÍNEA COMPRE UNA LICENCIA DE CONDUCIR REAL REGISTRADA EN EE. UU.

Dovilina

Sveiki esu dar jauna(7 metai), bet labai protinga sumaninga išprusinga,kartais nervuota bet tikrai ne del to kad esu biški autistuke. Aš noriu įgyventi savo gyvenimo svajone pardavinėti hot mama agurkus ir gaminti babœl tı æřbåťůs.

Dovilina

Sveiki esu dar jauna(7 metai), bet labai protinga sumaninga išprusinga,kartais nervuota bet tikrai ne del to kad esu biški autistuke. Aš noriu įgyventi savo gyvenimo svajone pardavinėti hot mama agurkus ir gaminti babœl tı æřbåťůs.

Aldona

Maciau skelbima kad parduoda ps5 o mano sunus jau seniai jo norejo todel pasiskambinau pasiteirauti. Paprasiau atsiusti nuotrauka o kai atsiunte as tiesiog pasibaisejau… Tas ps5 buvo visas sukreses ir sutriuskintas kaip supelyjas metalo gabalas. Dazai buvo visi nusilupe, buvo juodu ir dar kazkokios neaiskios spalvos demiu.

Labas

Labas aš esu 14 metus , bet esu baiseksualas. Labai mėgstu bendrauti su vyresneis už mane bendraamžius.kadangi aš iš ukrajina kalbesiu trumpai.
Mano svajonė visada buvo tapti gyditoju pshihijatineje ligogonije vyr. Slaugytoju, šiam tikslui paseikti reikia daug pinigu tad susikuriau forume paskyra. Aukokite man : corhub.com/hotboi

Saulius

Skambino kalbejo mergina tai dabar nezinau ar tiketi sitomis zinutemis ar sita debile pfu pfu

Danika

Sveiki esu maloni ponia įkoposi i šešta dešimtmetį. Didžiąja savo gyvenimo dalį dirbu mokytoja.Labai keistai pasijutai kai šis vaikinas galimai mano mokinys pasiūlė pirkti mano buta

Barbora

Sis berniukstis nemalonus parazitas man paskambino ir as jau is balso atpazinau kad cia buvo is praeities kai jis voge is parduotuves “ringele”. Labai bloga patirtis!! Nezinau kaip jis rado mano numeri bet ZMONES NESIKEICIA!!!!!!!!! BUVO ASILAS IR LIKS ASILU IR DAR NET PER SNAPČATKA ISTRYNE MANE DAUNIZMAS

Elenora

Sveiki esu 8 m mergaite bet esu baiseksuale jeskau darbo esu patyrusi labai noriu dirbti mokitoja arba administratore tauralaukio arenoi nes labai mekstu zaisti mokikla ir administracija tai jo enivaku ir dar noriu buti direktore tauralaukio arenoi todel vietoi solarumu padarisime vaiku kambari kad galetu zaisti vaikai po tenuso o vietoi teniso padarisime madu sou todel nebebus jokio seniu teniso todel tikiuosi primsite mane buti direktore susisiekite pas mane per klasruma taskas

Parašyk apie 37064066236

Naudojamas Gravatar`ui arba temos sekimui. Viešai nematomas.